🔻بهادری جهرمی: سیاست‌گذاری‌های کشور مبتنی بر توهم نیست
🔻بهادری جهرمی: سیاست‌گذاری‌های کشور مبتنی بر توهم نیست

🔻بهادری جهرمی: سیاست‌گذاری‌های کشور مبتنی بر توهم نیست/بخشی از درگیری‌های این ایام اعتراضات مدنی بود سخنگوی دولت: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های کشور توهمی برنامه‌ریزی نمی‌شود؛ یعنی تصور نمی‌شود تمام‌ مردم یکسان فکر می‌کنند. 🔹بخشی از درگیری‌های این ایام اعتراضات مدنی بود کما اینکه قبلا هم شاهد تجمعات معلمان، کارگران و… بودیم که مبتنی بر فرهنگ پارسی […]

🔻بهادری جهرمی: سیاست‌گذاری‌های کشور مبتنی بر توهم نیست/بخشی از درگیری‌های این ایام اعتراضات مدنی بود

سخنگوی دولت: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های کشور توهمی برنامه‌ریزی نمی‌شود؛ یعنی تصور نمی‌شود تمام‌ مردم یکسان فکر می‌کنند.

🔹بخشی از درگیری‌های این ایام اعتراضات مدنی بود کما اینکه قبلا هم شاهد تجمعات معلمان، کارگران و… بودیم که مبتنی بر فرهنگ پارسی بود.

🔹اغتشاشگران باعث می‌شوند صدای معترضان و مسئولان هیچکدام شنیده نشود. سیاست دشمن همین است.

🔹هم معترضان و هم مسئولان باید بتوانند بین اعتراض و اغتشاش تفکیک قائل شوند