🔻توضیحات مسئولان جزیره کیش درباره شنیده شدن صدای مهیب در جزیره
🔻توضیحات مسئولان جزیره کیش درباره شنیده شدن صدای مهیب در جزیره

🔻توضیحات مسئولان جزیره کیش درباره شنیده شدن صدای مهیب در جزیره 🔹در حالی که برخی از مردم کیش حوالی ساعت ۱۶ امروز صدای بلند و مهیبی از جنوب جزیره شنیده‌اند مسئولان جزیره کیش ابراز کرده اند که در حال بررسی موضوع هستند.

🔻توضیحات مسئولان جزیره کیش درباره شنیده شدن صدای مهیب در جزیره

🔹در حالی که برخی از مردم کیش حوالی ساعت ۱۶ امروز صدای بلند و مهیبی از جنوب جزیره شنیده‌اند مسئولان جزیره کیش ابراز کرده اند که در حال بررسی موضوع هستند.