🔻حضور گل‌محمدی و باقری در کمیته انضباطی/ جلسه برگزار نشد
🔻حضور گل‌محمدی و باقری در کمیته انضباطی/ جلسه برگزار نشد

🔻حضور گل‌محمدی و باقری در کمیته انضباطی/ جلسه برگزار نشد سرمربی و مربی تیم پرسپولیس امروز در باشگاه حاضر شدند تا در جلسه کمیته انضباطی شرکت کنند اما این جلسه به دلیل تاخیر اعضای این کمیته برگزار نشد.

🔻حضور گل‌محمدی و باقری در کمیته انضباطی/ جلسه برگزار نشد

سرمربی و مربی تیم پرسپولیس امروز در باشگاه حاضر شدند تا در جلسه کمیته انضباطی شرکت کنند اما این جلسه به دلیل تاخیر اعضای این کمیته برگزار نشد.