🔻حکم پرونده‎ های اعتراضات مشهد ۲ سال تعلیق شد
🔻حکم پرونده‎ های اعتراضات مشهد ۲ سال تعلیق شد

🔻حکم پرونده‎ های اعتراضات مشهد ۲ سال تعلیق شد معاون دادستان مرکز خراسان رضوی:حکم فریب‌خوردگان اغتشاشات اخیر مشهد که بیش از ۸۰ درصد پرونده‌ها را شامل می‌شود با ارفاق به مدت ۲ سال تعلیق شد. 🔹این ارفاق شامل افرادی می شود که هیچ سابقه قضایی ندارند و تحت تاثیر فضای مجازی احساساتی و هیجانی شده‌اند. […]

🔻حکم پرونده‎ های اعتراضات مشهد ۲ سال تعلیق شد

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی:حکم فریب‌خوردگان اغتشاشات اخیر مشهد که بیش از ۸۰ درصد پرونده‌ها را شامل می‌شود با ارفاق به مدت ۲ سال تعلیق شد.

🔹این ارفاق شامل افرادی می شود که هیچ سابقه قضایی ندارند و تحت تاثیر فضای مجازی احساساتی و هیجانی شده‌اند.

🔹برای این افراد کلاسهای توجیهی و دوره های مشاوره ای برگزار و اقدامات جهادی جایگزین مجازاتشان می شود و چنانچه در مدت ۲ سال جرمی مرتکب نشوند، سابقه قضایی برای آنها ثبت نخواهد شد.

🔹اغلب شرکت کنندگان در اغتشاشات مهر و آبان، فریب خوردگانی بودند که به صورت موقت هیجانی شده بودند و اقدام سازمان یافته ای نداشتند و سعی شد با صدور تعلیق حکم به آنها مساعدت شود.