🔻رئیس فدراسیون بوکس ایران پناهنده شد!
🔻رئیس فدراسیون بوکس ایران پناهنده شد!

🔻رئیس فدراسیون بوکس ایران پناهنده شد! 🔹یکی از رسانه‌های فارسی زبان مدعی شد که حسین ثوری به ایران باز نخواهد گشت. 🔹رئیس فدراسیون بوکس همراه با تیم ملی راهی اسپانیا شده و حالا شایعه شده دیگر به ایران برنخواهد گشت. 🔹در خصوص او گفته شده حتی به سایر ورزشکاران هم گفته وثیقه‌ها را پاره می‌کنند […]

🔻رئیس فدراسیون بوکس ایران پناهنده شد!

🔹یکی از رسانه‌های فارسی زبان مدعی شد که حسین ثوری به ایران باز نخواهد گشت.

🔹رئیس فدراسیون بوکس همراه با تیم ملی راهی اسپانیا شده و حالا شایعه شده دیگر به ایران برنخواهد گشت.

🔹در خصوص او گفته شده حتی به سایر ورزشکاران هم گفته وثیقه‌ها را پاره می‌کنند و آنها می‌توانند پناهنده شوند و به کشور برنگردند!

🔹باید دید فدراسیون بوکس چه واکنشی به این اتفاق نشان خواهد داد.