🔻رهبر شیعیان بحرین: شرکت در انتخابات بحرین خیانت است
🔻رهبر شیعیان بحرین: شرکت در انتخابات بحرین خیانت است

🔻رهبر شیعیان بحرین: شرکت در انتخابات بحرین خیانت است آیت الله قاسم در پیامی که از شماری از شبکه های تلویزیونی منطقه پخش شد، درباره انتخابات پارلمانی فردا (شنبه) در بحرین گفت:اگر مشارکت چشمگیری در انتخابات داشته باشید، در امتحان شکست خواهید خورد.  🔹مسئولیت بحرینی ها تحریم انتخابات است و مشارکت در آن خیانت است. […]

🔻رهبر شیعیان بحرین: شرکت در انتخابات بحرین خیانت است

آیت الله قاسم در پیامی که از شماری از شبکه های تلویزیونی منطقه پخش شد، درباره انتخابات پارلمانی فردا (شنبه) در بحرین گفت:اگر مشارکت چشمگیری در انتخابات داشته باشید، در امتحان شکست خواهید خورد. 

🔹مسئولیت بحرینی ها تحریم انتخابات است و مشارکت در آن خیانت است.

🔹کسانی که فردا در انتخابات رای خواهند داد، ارتش و نیروهای امنیتی حکومت آل خلیفه هستند. حامیان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به رای دهندگان ملحق شده اند و رژیم مرکزی انتخابی را در سرزمین اشغالی فلسطین دایر کرده است.