🔻سفر ١۴/٧ میلیون گردشگر خارجی به استانبول در ٢٠٢٢ / ایرانیان در رتبه سوم
🔻سفر ١۴/٧ میلیون گردشگر خارجی به استانبول در ٢٠٢٢ / ایرانیان در رتبه سوم

🔻سفر ١۴/٧ میلیون گردشگر خارجی به استانبول در ٢٠٢٢ / ایرانیان در رتبه سوم 🔹استاندار استانبول از سفر نزدیک به ١۵ میلیون گردشگر خارجی به این شهر طی سال جاری میلادی خبر داده و تاکید کرد که بیشترین آمار گردشگران مربوط به شهروندان روسیه، آلمان و ایران است.

🔻سفر ١۴/٧ میلیون گردشگر خارجی به استانبول در ٢٠٢٢ / ایرانیان در رتبه سوم

🔹استاندار استانبول از سفر نزدیک به ١۵ میلیون گردشگر خارجی به این شهر طی سال جاری میلادی خبر داده و تاکید کرد که بیشترین آمار گردشگران مربوط به شهروندان روسیه، آلمان و ایران است.