🔻نتانیاهو راهی بیمارستان شد
🔻نتانیاهو راهی بیمارستان شد

🔻نتانیاهو راهی بیمارستان شد 🔹کانال هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که نتانیاهو تنها یک هفته از روی کارآمدن به عنوان نخست وزیر برای انجام معاینات پزشکی دستگاه گوارشی عازم بیمارستان شد. 🔹منابع عبری اعلام کردند که تا زمان پایان معاینات پزشکی ، «آریه درعی» وزیر امور داخلی و معاون نخست وزیر، عهده دار وظایف […]

🔻نتانیاهو راهی بیمارستان شد

🔹کانال هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که نتانیاهو تنها یک هفته از روی کارآمدن به عنوان نخست وزیر برای انجام معاینات پزشکی دستگاه گوارشی عازم بیمارستان شد.

🔹منابع عبری اعلام کردند که تا زمان پایان معاینات پزشکی ، «آریه درعی» وزیر امور داخلی و معاون نخست وزیر، عهده دار وظایف او خواهد بود.