🔻نماینده مجلس: وجدان عمومی جامعه از جمعه خونین زاهدان جریحه دار شد
🔻نماینده مجلس: وجدان عمومی جامعه از جمعه خونین زاهدان جریحه دار شد

🔻نماینده مجلس: وجدان عمومی جامعه از جمعه خونین زاهدان جریحه دار شد / چه باران ببارد، چه نبارد، مردم متضررند معین الدین سعیدی:🔹نحوه مواجهه دولت و دستگاه‌های مربوطه با فاجعه جمعه خونین زاهدان متناسب با حجم این فاجعه نبوده و هنوز عزای عمومی اعلام نشده است. وجدان عمومی جامعه جریحه‌دار شده است. 🔹در خصوص آب […]

🔻نماینده مجلس: وجدان عمومی جامعه از جمعه خونین زاهدان جریحه دار شد / چه باران ببارد، چه نبارد، مردم متضررند

معین الدین سعیدی:🔹نحوه مواجهه دولت و دستگاه‌های مربوطه با فاجعه جمعه خونین زاهدان متناسب با حجم این فاجعه نبوده و هنوز عزای عمومی اعلام نشده است. وجدان عمومی جامعه جریحه‌دار شده است.

🔹در خصوص آب سیستان و بلوچستان باید گفت که چه باران ببارد، چون مطلقاً در جمع‌آوری آب‌های سطحی امکاناتی وجود ندارد و چه باران نبارد مردم متضرر هستند. یعنی چه در فرآیند خشکسالی و چه در ترسالی باز مردم ضرر می‎کنند.