🔻کاخ سفید: دیپلماسی بهترین راه برای پایان دادن به جنگ اوکراین است
🔻کاخ سفید: دیپلماسی بهترین راه برای پایان دادن به جنگ اوکراین است

🔻کاخ سفید: دیپلماسی بهترین راه برای پایان دادن به جنگ اوکراین است جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید:همه اعضای تیم امنیت ملی دولت جو بایدن معتقدند که دیپلماسی راه درستی برای پایان دادن به جنگ اوکراین است. 🔹تصمیم گیری در خصوص زمان و چگونگی مذاکره با روسیه بر عهده ولودیمیر […]

🔻کاخ سفید: دیپلماسی بهترین راه برای پایان دادن به جنگ اوکراین است

جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید:همه اعضای تیم امنیت ملی دولت جو بایدن معتقدند که دیپلماسی راه درستی برای پایان دادن به جنگ اوکراین است.

🔹تصمیم گیری در خصوص زمان و چگونگی مذاکره با روسیه بر عهده ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین است. هیچ‌کس  زلنسکی را برای آغاز مذاکره تحت فشار قرار نمی دهد.