🔻کی‌روش دستیار ایرانی خود را انتخاب کرد
🔻کی‌روش دستیار ایرانی خود را انتخاب کرد

🔻کی‌روش دستیار ایرانی خود را انتخاب کرد اصولی، سخنگوی فدراسیون فوتبال:کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی کشورمان مارکار آقاجانیان را به عنوان دستیار ایرانی خود انتخاب کرده است.

🔻کی‌روش دستیار ایرانی خود را انتخاب کرد

اصولی، سخنگوی فدراسیون فوتبال:کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی کشورمان مارکار آقاجانیان را به عنوان دستیار ایرانی خود انتخاب کرده است.