🔻 عراق حقوق کارگران را بالا می برد: حداقل ۱۱ میلیون تومان
🔻 عراق حقوق کارگران را بالا می برد: حداقل ۱۱ میلیون تومان

🔻 عراق حقوق کارگران را بالا می برد: حداقل ۱۱ میلیون تومان 🔹احمد الاسدی، وزیر کار و امور اجتماعی عراق تاکید کرد که حداقل حقوق یک کارگر در عراق ۴۵۰ هزار دینار خواهد بود. 🔹الاسدی افزود پس از آنکه حداقل دستمزد با تصویب قانون تامین اجتماعی ۳۵۰ هزار دینار بود، به ۴۵۰ هزار دینار افزایش […]

🔻 عراق حقوق کارگران را بالا می برد: حداقل ۱۱ میلیون تومان

🔹احمد الاسدی، وزیر کار و امور اجتماعی عراق تاکید کرد که حداقل حقوق یک کارگر در عراق ۴۵۰ هزار دینار خواهد بود.

🔹الاسدی افزود پس از آنکه حداقل دستمزد با تصویب قانون تامین اجتماعی ۳۵۰ هزار دینار بود، به ۴۵۰ هزار دینار افزایش خواهد یافت.

🔹با توجه به اینکه هر هزار دینار در بازار ایران الان حدود ۲۴ الی ۲۵ هزار تومان است، حداقل حقوق عراق ۱۱ میلیون تومان است.