🗞حوالی تبریز از آسمان یخ‌ها‌ی چند کیلویی بارید
🗞حوالی تبریز از آسمان یخ‌ها‌ی چند کیلویی بارید

🗞حوالی تبریز از آسمان یخ‌ها‌ی چند کیلویی بارید سال ۱۳۴۲ اهالی روستای بارنج در آذربایحان شرقی با پدیده عجیبی روبرو شدند. ۶۰ سال پیش اهالی روستای بارنج در ۵ کیلومتری تبریز از بارش قطعات بزرگ یخ خبر دادند. روزنامه اطلاعات ۲۲ بهمن ۱۳۴۲ این خبر مصور را منتشر کرد. خبر را بخوانید و عکسی از […]

🗞حوالی تبریز از آسمان یخ‌ها‌ی چند کیلویی بارید

سال ۱۳۴۲ اهالی روستای بارنج در آذربایحان شرقی با پدیده عجیبی روبرو شدند.

۶۰ سال پیش اهالی روستای بارنج در ۵ کیلومتری تبریز از بارش قطعات بزرگ یخ خبر دادند. روزنامه اطلاعات ۲۲ بهمن ۱۳۴۲ این خبر مصور را منتشر کرد. خبر را بخوانید و عکسی از یک روستایی همراه با قطعات یخ فرودآمده از آسمان تماشا کنید.

پست های جالب در اینستاگرام همبستگی آذربایجان

مارا دنبال کنید

https://instagram.com/hambastegi_tabriz?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==‌‏

تلگرام :

https://t.me/sharvandtabriz

کانال خبری واتساپ تایسیز آذربایجان

https://chat.whatsapp.com/KzVDDjHo8gX0wzPCwqQ6qh
کانال خبری واتساپ تایسیز آذربایجان (۲)

https://chat.whatsapp.com/G81VCAXn9T4HtiKxEOqH9l