ثبت سفارش مجدد کتاب‌های درسی پایه‌های دوم تا ششم، هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم از اول تیر آغاز می‌شود
ثبت سفارش مجدد کتاب‌های درسی پایه‌های دوم تا ششم، هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم از اول تیر آغاز می‌شود

🔸ثبت سفارش مجدد کتاب‌های درسی پایه‌های دوم تا ششم، هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم از اول تیر آغاز می‌شود. 🔹دانش‌آموزان تا پنجم تیر در سامانه irtextbook.ir فرصت ثبت سفارش کتاب درسی دارند🔹ثبت‌نام کتاب‌های درسی پایه‌های اول، هفتم و دهم از ۶ تیر تا ۱۶ شهریور خواهد بود.🔹قیمت کتاب‌های درسی امسال نسبت به پارسال ۲۵ درصد […]

🔸ثبت سفارش مجدد کتاب‌های درسی پایه‌های دوم تا ششم، هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم از اول تیر آغاز می‌شود.

🔹دانش‌آموزان تا پنجم تیر در سامانه irtextbook.ir فرصت ثبت سفارش کتاب درسی دارند🔹ثبت‌نام کتاب‌های درسی پایه‌های اول، هفتم و دهم از ۶ تیر تا ۱۶ شهریور خواهد بود.🔹قیمت کتاب‌های درسی امسال نسبت به پارسال ۲۵ درصد افزایش دارد.