شکایت از «جیران» به مراجع قضایی
شکایت از «جیران» به مراجع قضایی

شکایت از «جیران» به مراجع قضایی/ شباهت سریال‌های ناصرالدین شاه دردسرساز شد 🔹در ماه‌های گذشته مهرداد غفارزاده نویسنده و کارگردان مجموعه نمایش خانگی «آهوی من مارال» از سازندگان مجموعه نمایش خانگی «جیران» به دلیل شباهت‌ها میان فیلمنامه سریال حسن فتحی با طرح سریال خود، شکایت کرد

شکایت از «جیران» به مراجع قضایی/ شباهت سریال‌های ناصرالدین شاه دردسرساز شد

🔹در ماه‌های گذشته مهرداد غفارزاده نویسنده و کارگردان مجموعه نمایش خانگی «آهوی من مارال» از سازندگان مجموعه نمایش خانگی «جیران» به دلیل شباهت‌ها میان فیلمنامه سریال حسن فتحی با طرح سریال خود، شکایت کرد