موافقت اولیه برای واگذاری ورزشگاه یادگار به تراکتور ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز به احتمال زیاد به صورت طولانی تحت اجاره باشگاه تراکتور قرار می‌گیرد. به گزارش تایسیزنیوز، در دیدار هوشنگ نصیرزاده مدیر عامل باشگاه تراکتور با مسئولان استانی، پیشنهاد مدیرعامل باشگاه تراکتور مبنی بر اجاره طولانی مدت ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به باشگاه تراکتور […]

موافقت اولیه برای واگذاری ورزشگاه یادگار به تراکتور

موافقت اولیه برای واگذاری ورزشگاه یادگار به تراکتور

ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز به احتمال زیاد به صورت طولانی تحت اجاره باشگاه تراکتور قرار می‌گیرد.

به گزارش تایسیزنیوز، در دیدار هوشنگ نصیرزاده مدیر عامل باشگاه تراکتور با مسئولان استانی، پیشنهاد مدیرعامل باشگاه تراکتور مبنی بر اجاره طولانی مدت ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به باشگاه تراکتور داده شده و موافقت‌های اولیه در این زمینه نیز صورت گرفته است.

برخی مقامات استانداری این واگذاری را در راستای سرعت در بهسازی دانسته و قرار شد این ورزشگاه در عین حال که در مالکیت وزارت ورزش است، به شکل اجاره طولانی مدت به باشگاه تراکتور واگذار شود.

در چنین حالتی کلیه هزینه‌های تعمیر و نگهداری و به روز رسانی تأسیسات ورزشگاه برعهده باشگاه تراکتور خواهد بود.