🔹شهلا آرمین درگذشت
🔹شهلا آرمین درگذشت

🔹شهلا آرمین هنرمند نقاش و عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران در ۶۳ سالگی دار فانی را وداع گفت.

🔹شهلا آرمین هنرمند نقاش و عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران در ۶۳ سالگی دار فانی را وداع گفت.