توییت دبیرکل حزب ندای ایرانیان به مناسبت روز خبرنگار
توییت دبیرکل حزب ندای ایرانیان به مناسبت روز خبرنگار

توییت دبیرکل حزب ندای ایرانیان به مناسبت روز خبرنگار شهاب الدین طباطبایی:هیچ‌کدام از بدی‌هایی که «سانسور» مدعیِ صیانت از مردم دربرابر آنهاست، بدتر از خودِ سانسور نیست.

توییت دبیرکل حزب ندای ایرانیان به مناسبت روز خبرنگار شهاب الدین طباطبایی:هیچ‌کدام از بدی‌هایی که «سانسور» مدعیِ صیانت از مردم دربرابر آنهاست، بدتر از خودِ سانسور نیست.