تهران در برابر انتخاب دو گزینه
تهران در برابر انتخاب دو گزینه

تهران در برابر انتخاب دو گزینه جلال خوش چهره اگر انتخاب تهران تقابل باشد یعنی قطعنامه را نپذیرد به مفهوم آن خواهد بود که چشم‌انداز تیره‌ای پیش روی روابط خارجی قرار دارد که پیامد آن انزوای بیشتر ایران در جامعه جهانی خواهد بود. این وضع به افزایش تحریم‌ها و ایجاد فضای ناامن برای جایگاه ایران […]

تهران در برابر انتخاب دو گزینه

به هر حال آنچه اهمیت دارد؛ هوشمندی تهران در انتخاب یکی از دو گزینه‌ای است که هر یک می‌تواند نتایج و پیامدهای کوتاه و بلند‌مدت خود را داشته باشد.