در راستای اجرای دستور شهردار تبریزصورت گرفت  تولید و استقرار تونل ضد ع...

در راستای اجرای دستور شهردار تبریزصورت گرفت  تولید و استقرار تونل ضد عفونی شهروندی در ورودی بازار کره نی خانه به گزارش امور ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز، در راستای اجرای...