شنبه در خصوص تعطیلی دو هفته‌ای کشور تصمیم‌گیری می‌شود
شنبه در خصوص تعطیلی دو هفته‌ای کشور تصمیم‌گیری می‌شود

♨️ شنبه در خصوص تعطیلی دو هفته‌ای کشور تصمیم‌گیری می‌شود 🗣 قاسم جان بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت: 🔸 شنبه در ستاد ملی در خصوص تعطیلی دو هفته کشور تصمیم‌گیری خواهد شد. 🔸 در اکثر استان‌ها روند بیماری رو به کاهش نداریم یا با شیب ملایم در حال افزایش و یا در حالت ثابت هستیم […]

♨️ شنبه در خصوص تعطیلی دو هفته‌ای کشور تصمیم‌گیری می‌شود

🗣 قاسم جان بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت:

🔸 شنبه در ستاد ملی در خصوص تعطیلی دو هفته کشور تصمیم‌گیری خواهد شد.

🔸 در اکثر استان‌ها روند بیماری رو به کاهش نداریم یا با شیب ملایم در حال افزایش و یا در حالت ثابت هستیم و باید صبر کنیم تا رعایت دستور العمل‌های بهداشتی از سوی مردم بتواند سیکل انتقال بیماری را بشکند.