معاون اجرایی طرح انتقال آب سد کانی‌سیب رهاسازی ۱۳۰ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه  معاون اجرایی طرح انتقال آب سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه گفت: با بهره‌برداری فاز اول طرح انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه تا امروز ۱۳۰ میلیون مترمکعب آب به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده است. به گزارش تایسیز […]

معاون اجرایی طرح انتقال آب سد کانی‌سیب

رهاسازی ۱۳۰ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه

رهاسازی ۱۳۰ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه

 معاون اجرایی طرح انتقال آب سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه گفت: با بهره‌برداری فاز اول طرح انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه تا امروز ۱۳۰ میلیون مترمکعب آب به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده است.

به گزارش تایسیز نیوز، مکائیل بهادری با بیان اینکه بر اساس برنامه تدوین‌شده در فاز اول امکان انتقال ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه ایجاد شده است، گفت: اگر آب کافی در استان بود این میزان آب نیز به سمت دریاچه رهاسازی می‌شد اما با توجه به منابع آبی تاکنون ۱۳۰ میلیون مترمکعب آب رهاسازی شده است.

وی در خصوص برداشت آب در مسیر تونل انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه نیز گفت: بخشی از تونل روباز است و بی‌شک در مسیر ممکن است برخی کشاورزان اقدام به برداشت کنند اما گشت‌های نظارتی از سوی محیط زیست و امور آب بر این موضوع نظارت دارند و تاکنون نیز برخی پمپ‌های غیرمجاز در مسیر جمع‌آوری شده‌اند.